Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Læs alt om vores skolebestyrelsen på Møllevangskolen. Se medlemmerne, find referater m.m.

Blomst
 • Læs op

Indhold

  Praktiske oplysninger

  Skolebestyrelsen mødes fast seks-syv gange om året.

  Suppleanterne har en stående invitation til at deltage i bestyrelsens møder og modtager dagsorden og referat fra møderne.

  Referat fra møderne lægges på skolens hjemmeside efter godkendelse af bestyrelsen. Du kan se dem nedenfor.

  Du kan kontakte skolebestyrelsens medlemmer via Aula eller via skolens kontor: moe@mbu.aarhus.dk eller 8713 6060.

  Ordensregler, principper mv. for Møllevangskolen

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  2019-2020

  2018-2019

  2017-2018

  2016-2017

  2015-2016

  2014-2015

  2013-2014

  2012-2013

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  Skolebestyrelsens medlemmer

  Forældrerepræsentant og forperson

  Mette Skifter Andersen

  Skolebestyrelsen på Møllevangskolen

  Forældrerepræsentant og forperson

  Nina Møberg

  Skolebestyrelsen på Møllevangskolen

  Forældrerepræsentant

  Birgit Schultz

  Skolebestyrelsen på Møllevangskolen

  Forældrerepræsentant

  Zainab Mohamed Ali

  Skolebestyrelsen på Møllevangskolen

  Forældrerepræsentant

  Marie Louise Lind Pedersen

  Skolebestyrelsen på Møllevangskolen

  Forældrerepræsentant

  Kim Thylstrup

  Skolebestyrelsen på Møllevangskolen

  Forældrerepræsentant

  Jesper Hæe

  Skolebestyrelsen på Møllevangskolen

  Suppleant

  Mathilde Cecchini

  Skolebestyrelsen på Møllevangskolen

  Suppleant

  Stine Johannsen

  Skolebestyrelsen på Møllevangskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Hans Jørgen Nim

  Skolebestyrelsen på Møllevangskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Uffe Rasmussen

  Skolebestyrelsen på Møllevangskolen

  Skoleleder

  Thomas Christian Trønning

  Møllevangskolen

  Telefon: 87 13 60 60

  E-mail: tct@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 11. juni 2024