Ét af følgende krav skal være opfyldt:

  • En af elevens forældre er bosat i Danmark og er statsborger i et EU eller EØS-land
  • Færøsk eller grønlandsk er talesprog i hjemmet.

Om undervisningen

  • Formålet med modersmålsundervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå det talte og skrevne sprog og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.
  • Undervisningen foregår på modersmålet og lærerne underviser i læsning og skrivning. Ved at lære eget modersmål, bliver børnene bedre til at læse og skrive på dansk. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed.