63 pct. af eleverne på Møllevangskolen føler de har medbestemmelse i undervisningen, mod 56 pct. i Aarhus Kommune.   

46 pct. af eleverne på Møllevangskolen er enige i, at undervisningen giver dem lyst til at lære mere, mod 37 pct. i Aarhus Kommune.
(Trivselsmåling 4.-9. årg. 2019)

 

RAPPORTER OM KVALITET, TRIVSEL OG TILFREDSHED

Vores sundhedsrapport 2019 

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf). 

Uddannelsesstatistik

Se mere via linket her