Møllevangskolen på en tredjeplads i Aarhus Kommune i forhold til undervisningseffekt

Tænketanken CEPOS offentliggør en årlig rangliste over undervisningseffekten på landes 1390 skoler (folkeskoler, privatskoler og efterskoler).
Undervisningseffekten skal vise, hvordan eleverne klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund.

Nogle skoler formår at løfte eleverne en halv karakter højere, end man skulle forvente, mens andre ligger en halv karakter under det forventede. De fleste skoler ligger mellem +0,3 og -0,3.

I den seneste måling formår Møllevangskolen at løfte eleverne en halv karakter højere, end man skulle forvente. Vi ender således på en delt tredjeplads i forhold til folkeskoler i Aarhus Kommune. Det bliver til en delt syvendeplads, når privatskoler medregnes. På landsplan ligger vi på en delt 111-plads (ud af 1390 skoler i alt).

Sidste gang CEPOS foretog en tilsvarende måling placerede vi os også højt, hvilket vi er stolte af.

Se mere om undersøgelsen af undervisningseffekt hos CEPOS.

RAPPORTER OM KVALITET, TRIVSEL OG TILFREDSHED

Vores sundhedsrapport 2019 

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).