Gå til hovedindhold

Sådan klarer vi os

En stor andel af vores elever oplever medbestemmelse samt har lyst til at lære mere

 • Læs op

Indhold

  Vi har et løbende fokus på elevernes læring, udvikling og trivsel.

  Det ses bl.a. ved, at vi generelt har de højeste svarprocenter i kommunen, når der laves nationale trivselsmålinger (0.-9. årg.).

  Mange klasser er oppe på 100 % besvarelser, hvilket vi er stolte af.

  Generelt ligger vi pænt i disse målinger i forhold til spørgsmål om, hvorvidt eleverne oplever, de har medbestemmelse i undervisningen, samt elevernes oplevelse af, at undervisningen giver dem lyst til at lære mere.

  Følgende er fra seneste trivselsmåling fra marts 2024 og tager udgangspunkt i 4.-9. årgang*

   

  90 pct. af eleverne på 4.-9. årgang giver udtryk for at være i generel god trivsel, hvilket placerer os flot over gennemsnittet på 87 pct.

   

  Følgende er opgjort på de fire trivselsindikatorer, hvor eleverne bliver stillet i alt 40 spørgsmål, som de skal rangere fra 1 (lavet muligt) til 5 (højest muligt).

  • Faglig trivsel 3,76 (3,63 i gennemsnit i kommunen).
  • Ro og orden 3,83 (3,67 i gns).
  • Social trivsel 3,99 (3,91 i gns.).
  • Støtte og inspiration 3,26 (3,09 i gns..

   *Det er ikke muligt at lave en tilsvarende sammenligning blandt 0.-3. årg., da målingerne på disse klassetrin vurderes til at være behæftede med manglende validitet, som det fremgår fra en ekspertgruppe ved undervisningsministeriet (det vurderes ikke desto mindre stadig at give god mening at tage målingen på disse klassetrin, da eleverne bliver bekendt med målingerne, foruden resultaterne stadig vil kunne give et godt udgangspunkt for drøftelser om trivsel blandt eleverne).

   

  Uddannelsesstatistik

  Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik

  Sidst opdateret: 27. maj 2024