Der går ca. 440 elever på Møllevangskolen. Det er en god størrelse, som giver mulighed for både nærhed og kendskab eleverne imellem såvel som elever og voksne imellem. Samtidig giver det vores elever masser af plads både ude og inde. Det nære og tillidsfulde samarbejde skole og hjem betyder meget for os.   

 

En grøn oase nær byens kulturtilbud

Vi er meget glade for vores skoles fysiske placering. Vi er tæt på centrum af Aarhus. Samtidig har vi Botanisk Have lige rundt om hjørnet og alle byens kulturtilbud.
Begge dele benytter vi os af. Skolen har nogle meget store og fine udendørsområder, som giver de bedste betingelser for leg og fællesskaber i elevpauserne, og som vi flittigt benytter os af i forbindelse med undervisningen.

Skolen har 65 engagerede lærere og pædagoger ansat. De arbejder fokuseret på at skabe de allerbedste rammer for elevernes læring, udvikling og trivsel, så skolen lever op til dens fine motto: Møllevangskolen – et godt sted at være – et godt sted at lære.

Skolen arbejder målrettet med

 • At skabe et læringsmiljø med høj faglighed, stolte traditioner og læringsivrige elever.
 • At fremme elevernes kendskab til hinanden på tværs af klasserne på årgangene, både i det daglige såvel som når klasserne er på ture ud af huset, diverse arrangementer, skolefester m.m.
 • At SFO bliver en naturlig og integreret del af barnets skolegang. SFO tilbyder en bred vifte af aktiviteter i form af træ- og snitteværksted, kreaværksted, gymnastiksale med boldleg, mad over bål osv.
 • At vores elever kommer på lejrskole sammen, hvilket skolen prioriterer højt. Oplevelser som styrker det daglige fællesskab til stor glæde for både elever og medarbejdere:
  • 3. årgang glæder sig altid til den traditionsrige tur til Tange Sø ved Ans
  • 5. årgang ser frem til deres lejrtur til Skagen
  • 8. årgang nyder at planlægge deres tur til Berlin
 • At bruge bevægelse til at fremme elevernes trivsel og læring og sikre variation i løbet af skoledagen, hvilket skolen har meget fine rammer til.
 • At skabe gode og kreative rammer for musik for alle, hvorfor vi har kor på 0. årgang og rytmisk sammenspil i form af klassebands fra 1. årgang og op.  
 • At kunne tilbyde madordning via vores fine kantine, hvor fokus er på sund og varieret kost baseret på økologiske råvarer.

Skolens værdigrundlag

 • Vi ønsker at være med til at give børnene de bedste betingelser for et godt liv.
 • Vi ønsker at skabe den bedste skole for netop vores elever i al deres forskellighed.
 • Vi ser mangfoldighed som en styrke.
 • Gensidig respekt og samarbejde er grundlaget for vores hverdag.
 • Vi har et stærkt fokus på elevernes læring, udvikling og trivsel.
 • Skolens ansatte og forældrene samarbejder om at sætte rammerne for et trygt og lærerigt skoleliv.
 • Vi er en skole i udvikling.

Skolens regler er enkle

 • Vær gode ved hinanden.
 • Pas på skolen.
 • (Skaf) hjælp hvis nogen har brug for det.
 • Sig fra hvis nogen gør noget dumt.

Specialklasser - en del af skolens DNA

Møllevangskolen har bl.a. specialiseret sig i børn med sproglige vanskeligheder. Tidligere var vi kendt for at bruge tegnsprog til at undervise døve elever fra hele Aarhus Kommune. Man bruger dog ikke tegnsprog længere. Men det ligger stadig dybt i vores DNA at arbejde med elever, som på forskellig vis er sprogligt og kommunikativt udfordrede. Vi har således specialklasser, hvor medarbejderne har et særligt fokus herpå.