Her mødes i sandhed høj og lav, hvilket vi ser som en umådelig stor kvalitet i et samfund, hvor tendensen går i retning af, at vi forskanser os bag hver vores ghetto.

 

En grøn smørklat tæt på centrum af Aarhus

Vi er meget glade for vores skoles fysiske placering. Vi er tæt på centrum af Aarhus. Samtidig har vi Botanisk Have lige rundt om hjørnet, og det benytter vi os af. Skolen har nogle meget fine udendørsområder, som giver de bedste betingelser for leg og fællesskab i elevpauserne.

Sprog – en del af skolens DNA

Ud over almenklasserne har vi specialklasser. En del af disse er såkaldte Kommunikationsklasser (K-klasser). K-klasserne er for elever, der er sprogligt og kommunikativt udfordret. En del af eleverne i disse klasser er født døve. I dag bliver man opereret, så man rent faktisk kommer til at kunne høre i en vis udstrækning. Derfor underviser vi ikke længere i tegnsprog, som vi ellers har været kendt for. Det ligger dog dybt i vores DNA at arbejde med elever, som på forskellig vis er sprogligt og kommunikativt udfordrede.

Derfor hører Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation (KSK) også under Møllevangskolen. KSK dækker hele byen og hjælper børn med særlige sproglige udfordringer.

Elevantal

For tiden går der ca. 445 elever på skolen. Det er en god størrelse, som giver mulighed for både nærhed og kendskab. Vi har udsigt til at blive flere, hvilket vi fysisk også har plads til.

Resultater

Vi er stolte af en stabil høj undervisningseffekt og en høj procentdel af unge, der fortsætter i en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Skolens værdigrundlag

 • Vi ønsker at være med til at give børnene de bedste betingelser for et godt liv.
 • Vi ønsker at skabe den bedste skole for netop vores elever i al deres forskellighed.
 • Vi ser mangfoldighed som en styrke.
 • Gensidig respekt og samarbejde er grundlaget for vores hverdag.
 • Vi har fokus på trivsel og faglighed - omsorg og udfordring.
 • Skolens ansatte og forældrene samarbejder om at sætte rammerne for et trygt og lærerigt skoleliv.
 • Vi er en skole i udvikling.

Skolens regler er enkle:

 • Vær gode ved hinanden
 • Pas på skolen
 • (Skaf) hjælp hvis nogen har brug for det
 • Sig fra hvis nogen gør noget dumt

Skolens Antimobbestrategi

Vi ønsker med antimobbestrategien at synliggøre for alle på skolen – elever, ansatte og forældre, hvordan vi arbejder med trivsel og hvordan vores mobbeberedskabsplan ser ud.

Vi ønsker, at Møllevangskolen er et rigtig rart, trygt og lærerigt sted at være: Den bedste skole for netop vores elever.