Hvad kan du forvente af skolen?

Som forælder kan du forvente, at vi vil gøre vores absolut yderste for at leve op til skolens motto – “Møllevangskolen - et godt sted at være - et godt sted at lære”. Alt vores arbejde handler således om at sikre de bedste rammer for dit barns trivsel, udvikling og læring.

Forældremøder og skole-hjemsamtaler

Vi afholder som udgangspunkt et forældremøde og to skole-hjemsamtaler i løbet af et skoleår. Hvis der er brug for det (for eksempel i forbindelse med særlige arrangementer og lignende) afholdes ekstra forældremøder.

Vores forventninger til dig som forælder

Hvis vi skal kunne sikre de bedste rammer for dit barns skolegang, er det vigtigt, at du støtter op om skolen ved:

  • At dit barn møder veludhvilet i skole og til rette tid.
  • At dit barn har fået morgenmad, eller at I sikrer, at dette sker i forbindelse med morgen-SFO.
  • At dit barn har skoletaske (med indhold) med i skole.
  • At dit barn følger skolens ordensregler.
  • At dit barn oplever, at du som forælder støtter op om skolen i tale og handling.
  • At du som forældre holder dig orienteret på Aula, helst hver dag, men som minimum hver anden dag.

Kontakt skole og hjem imellem

Hvis der er ting, som vi vurderer det er vigtigt, at du som forælder skal have kendskab til, vil vi kontakte dig. Enten via Aula eller via telefon. I særlige tilfælde vil vi bede om et møde.

Et trygt og godt samarbejde handler også om, at du løbende holder os orienteret om forhold, som har betydning for dit barn, herunder at du kontakter os, hvis der er ting, som du er nysgerrig om, eller som bekymrer dig.

Kontaktveje i det daglige

Vi anbefaler, at du som udgangspunkt skriver til os via Aula.

Når du henvender dig til os angående dit barn, vil vi opfordre dig til først at kontakte lærerne eller pædagogerne, som har det daglige ansvar for dit barn. Dernæst til de pædagogiske ledere eller SFO-lederen, som har ansvaret for personalet. Sluttelig til skolelederen som har det overordnede ansvar for hele skolen.

Hvornår må jeg ringe?

Hvis du har brug for at kontakte os telefonisk, vil vi bede dig om at ringe inden kl. 17.00.

Hvor hurtigt kan man forvente svar?

Vi bestræber os på at svare så hurtigt som muligt. I hverdage vil det sige inden for 48 timer.

Deltagelse i undervisningen

Du er meget velkommen til at komme på skolen og deltage i undervisningen. Husk at aftale det med lærerne og pædagogerne.