Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

Hvad kan du forvente af Møllevangskolen - og hvad forventer vi af dig?

Thomas leder
 • Læs op

Indhold

  Hvad kan du forvente af skolen?

  Som forælder kan du forvente, at vi gør vores absolut yderste for at leve op til skolens motto – “Møllevangskolen - et godt sted at være - et godt sted at lære”.
  Alt vores arbejde handler således om at sikre de bedste rammer for dit barns trivsel, udvikling og læring indenfor rammerne af hensynet til det bredere børnefællesskab (i klassen, på årgangen, på skolen).

  Forældremøder og skole-hjemsamtaler

  Vi afholder som udgangspunkt et forældremøde og to skole-hjemsamtaler i løbet af et skoleår.
  Forældremøder vil overvejende have et fokus på klassens samlede trivsel og udvikling. Vi forventer, at du deltager i forældremøder, og at du aktivt støtter op om klassens trivsel og udvikling.
  Til skole-hjemsamtalerne er det dit barns læring, udvikling og trivsel, som er i fokus. Her vil du altid få en status over fravær, trivsel og faglig progression.

  Vores forventninger til dig som forælder

  Hvis vi skal kunne sikre de bedste rammer for dit barns skolegang, er det vigtigt, at du støtter op om skolen ved:

  • At dit barn møder veludhvilet i skole og til rette tid.
  • At dit barn har fået morgenmad, eller at I sikrer, at dette sker i forbindelse med morgen-SFO.
  • At dit barn har skoletaske (med indhold) med i skole.
  • At dit barn følger skolens ordensregler.
  • At dit barn oplever, at du som forælder støtter op om skolen i tale og handling.
  • At du som forældre holder dig orienteret på Aula, helst hver dag.

  Kontakt skole og hjem imellem

  Samarbejdet mellem skole og hjem baserer sig på kommunikation. God kommunikation kræver god takt og tone – begge veje – og i alle slags situationer. 
  Hvis der er ting, vi vurderer, du som forælder skal have kendskab til, vil vi kontakte dig. Enten via Aula eller via telefon. I særlige tilfælde vil vi bede om et møde.
  Som tommelfingerregel skriver vi, når vi vil orientere, mens vi ringer/aftaler møde, når vi har brug for dialog.
  Et trygt og godt samarbejde handler også om, at du løbende holder os orienteret om forhold, som har betydning for dit barn, herunder at du kontakter os, hvis der er ting, som du er nysgerrig om, eller som bekymrer dig.

  Kontaktveje i det daglige

  Vi anbefaler, at du som udgangspunkt skriver til os via Aula.
  Når du henvender dig til os angående dit barn, vil vi opfordre dig til først at kontakte lærerne eller pædagogerne, som har det daglige ansvar for dit barn.
  Dernæst til de pædagogiske ledere eller SFO-lederen, som har ansvaret for personalet.
  Sluttelig til skolelederen som har det overordnede ansvar for hele skolen.

  Hvornår må jeg ringe?

  Hvis du har brug for at kontakte os telefonisk, vil vi bede dig om at ringe inden kl. 17.00.

  Hvor hurtigt kan man forvente svar?

  Vi bestræber os på at svare så hurtigt som muligt. I hverdage vil det sige inden for 48 timer.

  Deltagelse i undervisningen

  Du er meget velkommen til at komme på skolen og deltage i undervisningen. Husk at aftale det med lærerne og pædagogerne. 

  Sidst opdateret: 20. november 2023