Gå til hovedindhold

Specialområdet 0.-10. årgang

Trygge rammer, del af fællesskabet og trivsel gennem læring

 • Læs op

Indhold

  Specialområdet 0.-10. årgang

  Møllevangskolen har bydækkende specialklasser på 0.-10. årgang (eleverne kommer med andre ord fra forskellige skoledistrikter).
  På de fleste årgange har vi således en specialklasse ved side af de to almenklasser.

  Skolen har haft specialklasser i mange år og har derfor nogle dygtige, veluddannede og erfarne medarbejdere, som er med til at skabe en god balance mellem tryghed og udfordring. Vi er ambitiøse på alle elevers vegne, inklusiv vores specialklasseelever, hvor vi arbejder med at sikre trivsel gennem læring, herunder at føre eleverne op til afgangsprøverne i 9. og 10. klasse, hvilket vi har gode erfaringer med.

  Vi vægter fællesskabet højt – et fællesskab som inkluderer almen- såvel som specialområdet under et. Derfor er vores specialklasser fysisk placeret ude blandt almenklasserne, og vores specialklasseelever deltager med den fornødne støtte i de arrangementer og traditioner, som er på skolen.  

  Generelle og specifikke vanskeligheder

  Alle specialklasser er sammensat med udgangspunkt i elevernes undervisningsfaglige og udviklingsmæssige behov. Således sikres fokus på såvel elevernes faglige som særlige vanskeligheder. Eleverne har forskellige vanskeligheder. Der kan være tale om generelle indlæringsvanskeligheder eller specifikke vanskeligheder.

  F- og K-klasser

  Specialklasserne på Møllevangskolen kaldes hhv. F- og K-klasser.

  K står for kommunikation.

  K-klasserne er udsprunget af de tidligere amts-klasser for børn med høretab. Her går nu også børn, der ikke har høretab, men som har impressive, ekspressive og pragmatiske vanskeligheder. Det fælles for børnene i K-klasserne er, at de har vanskeligheder i forhold til sprog og kommunikation.

  F-klasserne er almindelige kommunale specialklasser for børn med generelle og specifikke vanskeligheder.  

  Bevægelse til at fremme fællesskab, trivsel og læring

  På specialområdet, såvel som på almenområdet arbejder vi målrettet på at bruge bevægelse til at opbygge stærke relationer børnene imellem såvel som børnene og de voksne imellem.

  Hertil bruges bevægelse aktivt til at fremme trivsel og læring på alle årgange og i alle klasser.

  Alle lærere og pædagoger er gennem kompetenceudvikling klædt på hertil.

  SFO og klub

  Elever, som går i specialklasse, går også i SFO, hvor der ligesom i undervisningen arbejdes på at skabe gode og trygge rammer omkring eleverne. Med udgangspunkt i en tryg base åbnes der op for, at eleverne kan være sammen på tværs af klasser og årgange, også sammen med elever fra almenklasserne. Dog hele tiden med mulighed for støtte.  

  Skolen har et tæt samarbejde med den lokale klub, som har stor erfaring med at have specialelever.

  Leder af specialområdet 

  Det er Toke Drengsgaard, som er pædagogisk leder af hele specialområdet, og som således har det daglige ansvar for specialområdet på Møllevangskolen.  

  Sidst opdateret: 1. oktober 2023