Gå til hovedindhold

0.-3. årgang

Solidt fagligt fundament og stærke børnefællesskaber

 • Læs op

Indhold

  0.-3. årgang inkl. SFO

  I indskolingen er fokus på at lære børnene gode vaner for skolearbejdet samt at opbygge brede og stærke børnefællesskaber. Bevægelse bruges aktivt i løbet af skoledagen, og der er et stort fokus på at gøre børnene sprogligt aktive og nysgerrige.

  Trygge rammer og kendte voksne

  Vi prioriterer at skabe trygge rammer med et passende antal faste voksne omkring klasserne, hvor klassepædagogen (betegnelsen for SFO-pædagogen, når denne er inde i undervisningen) dels er med i så mange timer som muligt, dels følger klassen op til og med 3. årgang.

  Bredere og stærkere børnefællesskaber

  Vi arbejder målrettet på at sikre et solidt kendskab til hinanden på tværs af klasserne på årgangen, så antallet af potentielle venner øges. I 0. klasse arbejder vi med rotation af børnene på holdene, så børnene får et udbredt kendskab til hinanden. Hertil vil vi også fagligt kunne drage fordel af et sådant kendskab i forbindelse med holddeling på tværs af klasserne. Det skal bemærkes at det er inden for overskuelige børnegrupper.

  Vi har således både et fokus på det enkelte barn, på klassen såvel som på årgangen som helhed.

  I SFO åbnes der hertil op for et kendskab til hinanden mellem almen- og specialklasserne på tværs af årgangene (hhv. 0.-1. årgang, hhv. 2.-3. årgang.), hvilket vi har rigtig gode erfaringer med. 

  Det faglige fundament

  Fagligt har vi et stærkt fokus på at læse, skrive og opnå færdigheder i matematik.

  Begge dele følges tæt af skolens dygtige vejledere.

  Børnenes læseudvikling bliver således fulgt af skolens læsevejledere ved vejledning, tests, herunder ordblinderisikotest og efterfølgende intern sparring. 

  Børnenes matematikkundskaber følges tilsvarende af skolens dygtige matematikvejleder. I den forbindelse er vi med i et større matematikprojekt, som skal øge elevernes faglige udbytte.

  I indskolingen er fokus i det hele taget på at få lagt et solidt fagligt fundament, hvor hvert barn gives mulighed for at blive så dygtig, som det lige netop har mulighed for.

  Vi er især optaget af at sikre faglig progression, hvorfor fokus er på det enkelte barns faglige udvikling holdt op imod barnets læringspotentiale.

   

  Bevægelse som redskab til at skabe relationer, trivsel og læring

  Møllevangskolen bruger aktivt og målrettet bevægelse i løbet af skoledagen (dvs. undervisning såvel som SFO).

  Bevægelse bruges til at opbygge og fremme relationerne børnene imellem, såvel som børnene og de voksne imellem.

  Hertil bruges bevægelse målrettet til at fremme trivsel og læring.

  Alle lærere og pædagoger er gennem kompetenceudvikling klædt på hertil.

  Sproget ind i alle fag og i alle aktiviteter

  At klare sig godt i skolen kræver et nuanceret sprog og gode kommunikative kompetencer. Det er således på ingen måde kun i danskfaget, at vi arbejder med at udvide børnenes sproglige horisont. Vi arbejder målrettet med at få børnene gjort sproglige aktive og nysgerrige i alle fag og i alle aktiviteter (herunder i SFO’en).

  Til at understøtte en sådan udvikling har skolen nogle meget kompetente dsa-vejledere (dsa = dansk som andetsprog).

  Det er i den sammenhæng vigtigt at slå fast, at den sproglige indsats er møntet på at komme alle elever til gavn, og ikke kun elever, som har dansk som andetsprog. 

  Sidst i indskolingen

  I slutningen af indskolingen fortsætter undervisningen i læsning, stavning og matematik. Eleverne begynder i højere grad at bruge deres evner til at læse, stave og regne for at tilegne sig ny viden.

  Undervisningen bliver mere abstrakt og giver plads til, at eleverne reflekterer over deres egne faglige og sociale udvikling.

  I takt med, at rækken af fag udvides, kommer der også flere forskellige voksne ind over klasserne. 

  Lejrtur på 3. årg. I SFO

  1. årgang slutter børnene deres tid i indskolingen af med den traditionsrige lejrtur til Tange Sø ved Ans, hvilket børn såvel som voksne plejer at se frem til med begejstring.

  Leder af indskolingen og SFO

  Det er Lars Hansen, som er pædagogisk- og SFO-leder, og som således har det daglige ansvar for indskolingen på Møllevangskolen.