Praktiske oplysninger

Skolebestyrelsen mødes en gang om måneden. Suppleanterne har en stående invitation til at deltage i bestyrelsens møder og modtager dagsorden og referat fra møderne.

Referat fra møderne lægges på skolens hjemmeside efter godkendelse af bestyrelsen. Du kan se dem nedenfor.

Forretningsorden for skolebestyrelsen er under revidering.

Du kan kontakte skolebestyrelsens medlemmer via Aula eller via skolens kontor: moe@mbu.aarhus.dk eller 8713 6060.

To gange om året deltager forældrerådet fra SFO i skolebestyrelsens møde.

Ordensregler, principper mv. for Møllevangskolen

 

Skolebestyrelsens medlemmer

Søren Krarup (Formand for skolebestyrelsen)
Abdi-Rahman Mohamud Iidle (Forældrerepræsentant)
Beatriz Moreira Linneberg (Forældrerepræsentant)
Connie Elenius Mikkelsen (Forældrerepræsentant)
Johanne Liv Agger (Forældrerepræsentant)
Mubashrah Saddiqa (Forældrerepræsentant)

Christina Maschmann (1. suppleant)
Gija Rackauskaite (2. suppleant)

Hans Jørgen Nim (Medarbejderrepræsentant)
Uffe Rasmussen (Medarbejderrepræsentant)

Thomas Christian Trønning (Skoleleder)
Lars Hansen (SFO-leder - sekretær i skolebestyrelsen)

Eva Birgitte Christensen (Dagtilbudsleder, eksternt medlem)
Lasse Munk Madsen (Vicedirektør Aarhus Tech, eksternt medlem)

2020-2021

 

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.