K-klasserne er udsprunget af de tidligere amts-klasser for børn med høretab. Her går nu også børn, der ikke har høretab, men som har impressive, ekspressive og pragmatiske vanskeligheder. Det fælles for børnene i K-klasserne er, at de har vanskeligheder ift sprog og kommunikation.

Børnene er i skoleåret 2019/20 opdelt i 4 hold:

  • 0. K
  • 5.-6. K
  • 6.-7. K
  • 8.-9. K

F-klasserne er almindelige kommunale specialklasser for børn med generelle og specifikke vanskeligheder. Her har vi følgende klasser:

  • 1.F a og 1.F b
  • 3. F
  • 4. F a og 4. F b

Alle specialklasser er sammensat med udgangspunkt i elevernes undervisningsfaglige og udviklingsmæssige behov. Således sikres fokus på såvel elevernes faglige som særlige vanskeligheder. Eleverne har forskellige vanskeligheder. Der kan være tale om generelle indlæringsvanskeligheder, specifikke vanskeligheder eller specifikke vanskeligheder.